Operació 16.04.01

L’operació 16.04.01 consisteix en ajuts destinats a la cooperació horitzontal i vertical entre els agents de la cadena de subministrament per a la creació i el desenvolupament de cadenes de distribució curta i mercats locals i per a les activitats de promoció en un context local relacionat amb el desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals.
 
El Rebost de Can Moragues agraeix al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, així com al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural el seu suport econòmic, que ha fet possible consolidar i impulsar aquest projecte. La inversió en zones rurals és clau per al desenvolupament sostenible a nivell econòmic, ambiental i social.